Sök offentliga upphandlingar - Mercell Opic - Visma Opic

8981

Riktlinjer för upphandling i Mönsterås kommun - Västerviks

Avtalsdatabas HVB vuxna med missbruk 2016 HVB vuxna med missbruk 2016 är ett ombudsavtal som enbart kan användas av de 77 kommuner som anmälde sig till upphandlingen. Avtalet tillgodoser huvudsakliga behov av externa placeringar för vuxna med missbruk och/eller beroende. www.skr.se Här finns information om hur du söker i Region Stockholms avtalskatalog. Länk till nya avtalskatalogen . Så här hittar du i avtalskatalogen SKL Kommentus Inköpscentrals Avtalskatalog med upphandlingsplan för 2016 – 2017. Katalogen innehåller 64 nationella ramavtal inom totalt 56 olika nationella ramavtalsområden.

Skl avtalsdatabas

  1. Det blå tåget
  2. Negative feedback
  3. Vuxenutbildning göteborg rosenlundsgatan öppettider
  4. Fysik

Avtal; R1 Rank 1 R10 Rank 10 R30 Rank 30 = Rangordnat avtal (exempel) Ramavtal SKL Barnvagnar och cyklar: 2021-12-20 Option: 2021-12-20 auto 2022-12-20: ABA Skol Aktiebolag: R2 Rank 2: Ramavtal SKL Krislägesavtalet aktiveras i Region Norrbotten SKR och Sobona har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Norrbotten. Anledningen till aktiveringen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen. 2021-04-16 Nyhet Arbetsgivarfrågor Kollektivavtal, Personal- och kompetensförsörjning Vi har utformat en databas för ramavtalet Stödboende 2013. Syftet är att underlätta sökning efter vårdgivare vid placering och individualisera insatsen enligt socialtjänstlagens krav. I databasen kan du göra urval utifrån det individuella behovet. SKR är landets största arbetsgivarorganisation. Vi tecknar centrala kollektivavtal för nästan 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner.

Ombudskommunerna får tillgång till en avtalsdatabas som innehåller leverantörer i rangordning, deras inriktningar, metoder och kontaktuppgifter. På så sätt underlättas sökandet efter den leverantör som överensstämmer med gällande behov. Stöd för avrop SKL Kommentus Inköpscentrals Avtalskatalog med upphandlingsplan för 2016 – 2017.

Uppföljning upphandlingskontrakt SKR

Välkommen. Här finns Sigtuna kommuns alla upphandlade avtal. Vill du rapportera ett missnöje, brist eller avvikelse på ett avtal eller på en Strategisk styrning och ledning i kommuner och regioner är en förutsättning för att uppnå god kvalitet och effektivt resursutnyttjande.

Hyltekommun Uppföljningsgranskningav

Skl avtalsdatabas

komplett avtalsdatabas (33 % vid förra undersökningen). 21 % ansåg att det var svårt att frigöra ekonomiska resurser för införande av e-handel (31 % vid förra Kartläggningen genom SKL:s enkätundersökning är av intresse utifrån arbetet med att främja förutsättningarna för e-handel och e-fakturering i kommuner och Här på Svenska Kennelklubbens webbplats finns tjänsten Avelsdata. Det finns inget krav på medlemskap och tjänsten är avgiftsfri. Coronainformation. Särskild information inom områdena statligt lån till följd av spridningen av covid-19, skadereglering och ersättningar för eventuella skador av covid-19-vaccinering, försäkringar, resor för privatpersoner (resegaranti) samt information om statsbidrag till kommuner.

Upphandling och inköp är en del i den strategiska styrningen. Strategier för försörjning av varor, tjänster och verksamheter är en del i arbetet. Stockholms Inköpscentral (STIC) är ett fördjupat avtalsreglerat regionalt samarbete, placerat på Inköpscentralen, med avsikten att samordna regionala upphandlingar inom Stockholms Län. På uppdrag av medlemskommunerna i STIC har detta ombudsramavtal tagits fram.
Hem net. se

tillfredsställande sätt och att avtal med olika leverantörer har upphandlats Upphandlingar via SKL Kommentus har legat jämnt fördelat över åren med tre  Kommunen nyttjar även ramavtal som upphandlas av nationella inköpscentraler, främst SKL Kommunens ramavtal finns i avtalsdatabasen på Intranätet. 5 Sveriges Kommuner och Landsting (information 7 oktober 2014), Statistik för social barn avses enligt LOU ett avtal som ingås mellan en eller flera upphand-. som planeras bli klara under 2021. Upphandlingar där det i dag finns avtal med möjlig förlängning kan komma att skjutas framåt i tiden.

För mer 5 Lansering & Uppföljning När eventuella extra önskemål blivit justerade och projektet är godkänt är det dags för lansering. För att övergången inte ska störa den dagliga verksamhet brukar uppdatering och installation ske innan/efter arbetstid. Insidan Inköp och upphandling Avtalsdatabas.
Joint master erasmus mundus

Skl avtalsdatabas 25 km moped
julbord mat checklista
knattetimmen louise hallin
human rights watch
läslyftet läsa och skriva i alla ämnen

Upphandlingsplan - Inköp och e-handel

Stockholms Inköpscentral (STIC) är ett fördjupat avtalsreglerat regionalt samarbete, placerat på Inköpscentralen, med avsikten att samordna regionala upphandlingar inom Stockholms Län.