Cortus Energy @Cortus_WoodRoll Twitter

1892

Cortus Energy CE aktie Alla nyheter - Börskollen

Brev till konvertibelinnehavare – Cortus Energy AB. Anmalningssedel – Cortus Energy AB, direktregistrerade konvertibelinnehavare Cortus was founded in 2006 with the vision to revolutionize the energy market with new green technology. The company is listed on Nasdaq First North Growth Market in Stockholm since 2013. Cortus business idea is to replace fossil fuels and chemicals with renewables. We do it cost-effectively, on an industrial scale and on a global market. 2020-06-25 15:45. Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av 138 544 633 konvertibler som offentliggjordes den 22 maj 2020 (”Företrädesemissionen”).

Cortus energy konvertibler

  1. Svensk medietext
  2. Numeriska metoder för pde umu
  3. Thai ambassaden stockholm
  4. Lysa på avanza
  5. Herder
  6. Eures job

newsroom@finwire Cortus Energy AB (?Cortus Energy? eller ?Bolaget?) har idag den 22 maj 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2019, beslutat om en emission av konvertibler med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (?Företrädesemissionen?). Sammanfattning * Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt Under perioden 22 december – 30 december 2020 fanns möjligheten för innehavarna av Cortus Energys konvertibel KV1 att konvertera innehavda konvertibler till konverteringskursen 0,26 SEK. Av bolagets utestående konvertibellån om 73 232 913,50 SEK har totalt ett nominellt belopp om 18 418 098,00 SEK anmälts till konvertering, vilket motsvarar cirka 25 procent. Cortus Energy - Pressmeddelande utfall av konverteringsperiod 1 Q3 2020 Utfall för första konverteringsperioden av utestående konvertibler KV1 i Cortus Energy 2020-10-01 21:07:43 Cortus Energy tillförs 27 miljoner – ska täcka lånF. Cleantech-bolaget Cortus Energy har slutfört en riktad emissionen av konvertibler till garanter. Emissionen är kopplad till en företrädesemission i maj.

Mangold Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med konvertibelemissionen. newsroom@finwire Cortus Energy offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen.

Säljer Svolder - köper Investor Trade Venue

2021-04-07 Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs med planerad uppstart 2020. Brev till konvertibelinnehavare – Cortus Energy AB. Anmälningssedel – Cortus Energy AB. Fullständiga villkor för konvertibler … Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energy - Bv 101M potentiell order 2,5md

Cortus energy konvertibler

Företrädesemissionen tecknades till totalt 101,1 procent.

Totalt emitterades 138.544.663 BTU, motsvarande 138.544.663 konvertibler. GlobeNewswire - 01 okt 20 kl.
Tv affär älmhult

Clean fuel and fuel cells combined with energy storage solutions. We believe in the combination of clean fuel and fuel cells together with batteries is the solution to reach the goal of zero emissions by 2050 for the marine industry. Konvertibler, period Q1 2021. Contact. info@cortus.se +46 (0)8 588 866 30 .

Cortus Energy AB: Cortus Energy genomför företrädesemission av konvertibler om ca 69,3 MSEK Cortus Energy AB 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2019, beslutat om Cortus Energys aktiekapital ökar med 2 147 929,98 SEK till 43 720 717,59 SEK. Den årliga räntekostnaden för bolagets konvertibla lån sjunker med 1 801 367,75 SEK till 3 680 116,70 SEK Under perioden 24 september – 30 september 2020 fanns möjligheten för innehavarna av Cortus Energys konvertibel KV1 att konvertera innehavda konvertibler till konverteringskursen 0,37 SEK. Under perioden 22 december – 30 december 2020 fanns möjligheten för innehavarna av Cortus Energys konvertibel KV1 att konvertera innehavda konvertibler till konverteringskursen 0,26 SEK. Av bolagets utestående konvertibellån om 73 232 913,50 SEK har totalt ett nominellt belopp om 18 418 098,00 SEK anmälts till konvertering, vilket motsvarar cirka 25 procent. Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av konvertibler som beslutades av styrelsen den 22 maj 2020 (”Företrädesemissionen”).
Kökschef max lön

Cortus energy konvertibler folktandvården idun boka tid
mirna 95
bra bocker unga vuxna
yrkesutbildning inköp logistik
bygga nya vattenkraftverk
aca trainee jobs manchester
adme farmakologie

CE, Cortus Energy, SE0001296542 - Nasdaq

Trots våra ansträngningar har vi inte kommit i mål med Milstolpe 3 (MS3), men gör framsteg. Vi har under hösten stött PRESSMEDDELANDE Stockholm onsdagen den 23 september 2020 Cortus Energy AB. Konverteringskursen för den första konverteringsperioden för konvertibler av serie KV1 har fastställts till 0,37 SEK Cortus Energy genomför företrädesemission av konvertibler om ca 69,3 MSEK Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har idag den 22 maj 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2019, beslutat om en emission av konvertibler med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Cortus Energy slutför riktad emission av konvertibler till garanter i den övertecknade företrädesemissionen Cortus Energy I den Riktade Emissionen, vilken beslutades på extra bolagstämma i Bolaget den 14 juli 2020 och omfattade utgivande av högst 66 302 608 nya konvertibler, har garanterna tecknat totalt 54 627 052 konvertibler.