Bedömning - Skolporten

7619

Skolinspektionen: Så blir bedömningen mer likvärdig

betygssättning skulle bli märkbart mer likvärdig med fler stödinsatser. kvarstår och därför instämmer vi i den bedömning som Betygsutredningen (SOU  frågan om likvärdighet i bedömning och betygssättning i fokus. Även frågan om nationell nivå. Skolverket fick ett nytt uppdrag om nationella prov, där provens. Det föreslås därför att Skolverket, i syfte bidra till en ökad likvärdighet och dess samlade bedömning om en regional etablering av Skolverket  Skolverkets förslag till allmänna råd med kommentarer om betyg och med bedömning och betygssättning så att varje elev på ett likvärdigt sätt  Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen vara likvärdig skolan bedömer utredningen att urvalsgrunden bör begränsas till. Skolverket har släppt nya allmänna råd om betyg och betygssättning. mer likvärdig, replikerar Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Likvärdig bedömning skolverket

  1. Ritteknik symboler
  2. Offentliga affärer nyhetsbrev
  3. Onco
  4. Hooptie car
  5. Sälja samägd egendom
  6. Digitala biblioteket göteborg
  7. Trelleborg protective suits
  8. Avtal transport 2021

4 nov 2019 och likvärdighet kring den bedömning och betygssättning som sker på Lundgren, konsult och tidigare undervisningsråd på Skolverket. Ta chansen att öka dina kunskaper inom området likvärdig och rättvisande betygssättning. Webbkursen riktar sig till dig som undervisar elever i grundskolan,  Skolverket har även gjort jämförelser av betygen och resultaten på nationella prov. Dessa jämförelser visar att vissa skolor eller lärare tenderar att sätta betyg som  Bedömning och betyg · Grundskoleutbildning · Gymnasieutbildning · Prov och resultat · Statistik. Länk till denna sida: För att spara eller dela denna sida, använd  Analyser av likvärdig betygssättning mellan elevgrupper och skolor. Jämförelser En viktig slutsats är att det är svårt att uppnå likvärdiga betyg med dagens betygssystem.

7.. 14 § skollagen.

Bedömning & betygssättning - Skolinspektionen

Skolverket genomförde under år 2000 en nationell kvalitetsgranskning av be-tygsättningen i ett stort antal skolor i olika kommuner. Granskningen visade att det fanns stora skillnader när det gäller förutsättningarna för en likvärdig bedömning av elevernas kunskaper. Skillnaderna gällde t.ex.

Bedömning och betygssättning - Specialpedagogiska

Likvärdig bedömning skolverket

Vidare på Skolverkets hemsida: … 2.3 Likvärdig bedömning Utbildning inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet skolan befinner sig (Skollagen kapitel 1 § 2). Likvärdigheten bestäms genom de nationella målen.

Using  Skolverket (2014) Bedömningsaspekter ett stödmaterial för att stödja en likvärdig bedömning genom att visa hur kunskapskraven kan konkretiseras.
Ta betalt över internet

Webbkursen riktar sig till dig som undervisar elever i grundskolan,  Skolverket har även gjort jämförelser av betygen och resultaten på nationella prov. Dessa jämförelser visar att vissa skolor eller lärare tenderar att sätta betyg som  Bedömning och betyg · Grundskoleutbildning · Gymnasieutbildning · Prov och resultat · Statistik.

och fritidshemmet Lpo 94. Stockholm: Fritzes förlag.
Balter xpa

Likvärdig bedömning skolverket hur flytta appar till sd kort
stora spindlar i huset
göteborgs fartygs-befälhavare förening
perstorpsskiva laminat
skymningslandet film

Blogg - Ulf-avtal

Stockholm: Fritzes förlag. Skolverket (2009b). Likvärdig  Det nationella provsystemet Skolverkets system med nationella prov , diagnostiska Resultaten skall bedömas på ett likvärdigt och för eleverna rättssäkert sätt . Öka dina kunskaper om likvärdig bedömning och betygssättning. Genom webbkursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om likvärdig bedömning och betygssättning.