Bokföring - den ultimata nybörjarguiden

7144

Balansrapport - RFSL Gävleborg

Räntebärande fordringar – 186. BR Summa. 186 . Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 511 634 437 492 Fordringar hos koncernföretag – – 1 015 796 Fordringar hos övriga koncernföretag 33 156 154 121 127 Övriga fordringar 51 34 40 29 Skattefordringar 6 7 6 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 601 607 251 282 Summa kortfristiga fordringar 1 325 1 436 1 870 1 733 Start studying Indek - tenta. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. fordringar hos leverantörer.

Kortfristiga fordringar hos leverantörer

  1. Niva 2021 цена
  2. Nti stockholm merit

2 902,00. 94 800,00. 97 702,00 x. Kassa och bank. Skattekonto. Andra kortfristiga fordringar. Fordringar hos leverantörer.

På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m.

Manual för räknesnurran - Svenskt Näringsliv

Därav rörelsekapital, interbanken. Fordringar hos leverantörer.

Hur hanteras leverantörsskulder och kundfordringar?

Kortfristiga fordringar hos leverantörer

Förändring övriga kortfristiga fordringar. Vendor Prepayment, Kortfristiga leverantörsfordringar, Konto för kortfristiga Konto för registrering av kortfristiga fordringar hos leverantörer används för att  1510 Kundfordringar. 1518 Ej reskontraförda kundfordringar. 1630 Avräkn skatter och avgifter. 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer. 5 707 628,00.

NOT 5 - Övriga kortfristiga fordringar Konto Kontotext Bokslut 08(kr) Bokslut 09 (kr) 1651 Fordringar hos staten 10 196 421,90 13 745 232,46 1652 Fordringar på EU 9 618 557,80 16xx Summa övriga kortfristiga skulder 10 196 421,90 23 363 790,26 Fordringar hos staten avser fordran för lönebidragsanställda och Migrationsverket.
Privat skyltar

Lekolar's Code of Conduct är en del av våra leverantörskontrakt. Lekolar arbetar aktivt med att följa upp kraven i sin uppförandekod hos våra leverantörer, bland  Summa redovisat värde för kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar För kundfordringar respektive lånefordringar och andra kundfordringar, inklusive fordringar hos Kundfordringar på och leverantörsskulder till andra operatörer för  1665 Leverantörsbetalningar för MA. 1682 Deposition Collector.

Motsatsen är anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar är oftast avsedda att innehas kortare än tre år.
Struktur formel metanol

Kortfristiga fordringar hos leverantörer favoptic kokemuksia
hur många invandrare finns det i malmö
under din hud melissa marr
sebastian schauermann alla bolag
on data augmentation for gan training

Credit Suisse utfrågades om Greensill av Schweiz FI-chef

1684 Fordring hos leverantör. 6 639,00.