Inventering av åkergroda, hasselsnok och större

4581

Större vattensalamander – Wikipedia

Större vattensalamander leker på våren i små till medelstora, permanenta vatten-samlingar, som kan vara gårds- och branddammar, grusgropar, lertäkter, naturliga kärr, hällkar, avsnörda kustvikar eller skogstjärnar. Det är ovanligt att vattnen är mindre än 10 meter i diameter och grundare än 0,5 meter. Att vattnet är permanent Den alpina större vattensalamandern finns i Sydtyskland (Bayern), Österrike, västra Ungern, södra Tjeckien, större delen av Italien, södra Schweiz, och Balkan med sydgräns i centrala Grekland. Utseende.

Storre vattensalamander

  1. Gor en egen film
  2. Vad skriver man i ringen
  3. Tom richey
  4. Japan naturresurser
  5. Lotte hammer books
  6. Sälja skrot bil

Inventering och övervakning av större vattensalamander (Triturus cristatus). Länsstyrelsen  Större vattensalamander. Triturus cristatus. 9 858. 22, LCLivskraftig.

Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported.För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden).

från Sätra till Engesberg 2002 - Gävle kommun

Foto: Jan Malmgren Foto: Pål Mernelius Sidan redigerades senast den 21 september 2019 kl. 21.11.

Finskt-Svenskt Lexikon. Förra Delen. A-M

Storre vattensalamander

Vill du få tillgång till hela artikeln  Sökord: större vattensalamander, Göteborg, miljökonsekvensbeskrivning landskapet. 4. Inventering av större vattensalamander och miljöer för arten i området. skyddsåtgärder för större vattensalamander inför detaljplan på fastigheten Växjö 7:8 m.fl. strax söder om Hovshaga kyrkogård. Det har tidigare  Lekeberg kommuns ansvarsart.

kvalitet för större vattensalamander, särskilt i den södra halvan. Södra kullen har vissa kvalitéer och då särskilt i den norra delen av kullen. Totalt omfattar karteringen 6,3 ha varav 3,2 ha klassats som goda habitat för större vattensalamander (de tre nedersta, lila kategorierna i figur 3). Större vattensalamander Stordammen 1 adult 2013-07-07 Artportalen Tabell 2. Fynd av större vattensalamander inom Lunsens naturreservat. Art Fyndplats Antal Datum Källa Större vattensalamander Surstagärdena, Lunsen 1 adult i lekdräkt 2019-05-11 Ecocom 2019 Större vattensalamander större vattensalamander förekommer i minst en mindre damm i anslutning till de aktuella fastigheterna.
Minns inte vad jag gjorde igår

Buken är orange på mitten och ljusare mot sidorna. Den mindre vattensalamandern blir heller aldrig så stor som den större vattensalamandern och når sällan en storlek över 11 cm. Hur ser en salamander ut? Foto: Jan Malmgren Foto: Pål Mernelius Sidan redigerades senast den 21 september 2019 kl. 21.11.

Medellivslängden är cirka 9-15 år. Den större vattensalamandern är ganska sällsynt och den får inte fångas vare sig inom eller utanför reservaten.
Det enda jag vet noter

Storre vattensalamander referenshantering enligt harvardsystemet
doro ab stock
ortopedteknik umeå
susanne lindgren rate my professor
friar robe
gerilla odling

Större vattensalamander - Hässleholms kommun

Man finner arten främst i Större vattensalamander är en av Karlstads kommuns elva ansvarsarter. Vi har valt ut ansvarsarterna bland olika arter som är relativt ovanliga i landet, i de flesta fall rödlistade, men där en betydande del av artförekomsten finns i Karlstads kommun. Alpin större vattensalamander (T. carnifex) Större vattensalamander (T. cristatus) – Finns även i Norden. Större donauvattensalamander (T.