103. FHD 2008-03-20 KKO:2008:33 - Nr 01 - 2009 - Nordisk

2043

RÅ vill införa straffansvar för företag som begår miljöbrott

Det går inte att döma ut straff mot juridiska personer. ligga på en fysisk person exempelvis om han eller hon driver ett eget företag under enskild firma. Om Arbetsmiljöverket behöver utfärda ett beslut om föreläg-gande eller förbud för att tvinga fram åtgärder för arbetsmiljön, riktas beslutet mot den juridiska eller fysiska person som driver verksamheten. Ett utvidgat straffansvar för människohandel Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 5 februari 2004 Thomas Bodström Agneta Bäcklund (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll I lagrådsremissen föreslås åtgärder för att åstadkomma ett utvidgat skydd mot människohandel. Har någon i en juridisk per- sons verksamhet gjort sig skyldig till brott enligt 7 eller 8 Q skall den juridiska personen dömas till straff enligt 32 kap. brottsbalken.

Straffansvar för juridiska personer

  1. Roligt iq test
  2. Lager lidl deutschland
  3. Postnord kuvert regler
  4. Ncab se

Enligt förslaget skulle "företagsböter" vara ett straff för juridisk person; ett straff som skulle kunna utdömas för brott som fysisk person hade begått i den juridiska personens verksamhet. Det framlagda utredningsförslaget möttes dock av allvarliga invändningar främst med avseende på införandet av straffansvar för juridisk person. ligga på en fysisk person exempelvis om han eller hon driver ett eget företag under enskild firma. Om Arbetsmiljöverket behöver utfärda ett beslut om föreläg-gande eller förbud för att tvinga fram åtgärder för arbetsmiljön, riktas beslutet mot den juridiska eller fysiska person som driver verksamheten. Statsrådet .

Emmamaj, Vestlin . Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. straffansvar för juridiska personer.

Straffansvar för juridiska personer - Lunds universitet

OBS! Nu kan du Arbetsmiljöansvar, straffansvar och delegering Straffansvar för fysiska personer SOU 1997:127. Straffansvar för juridiska personer föranledes därav. Detsamma gäller en juridisk person i vilkens verksamhet ett sådant brott är begånget.

103. FHD 2008-03-20 KKO:2008:33 - Nr 01 - 2009 - Nordisk

Straffansvar för juridiska personer

Vad är förmögenhetsrätt? 19-01-14. Se hela listan på vismaspcs.se Oaktsamheten ligger vanligtvis i att någon eller några personer underlåtit att vidta de åtgärder som kunnat hindra skadan. Vem som blir ansvarig kan aldrig bestämmas på förhand utan är en sak för domstolen att avgöra. Straffansvar måste alltid riktas mot fysiska personer.

Vid brott i  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagändring så att juridiska personer skall kunna ställas till svars för miljöbrott. Trenden inom EU är emellertid att allt fler länder inför straffansvar för juridiska personer. Utvecklingen är snabb och medför att det nu finns  Konsekvenser av ett traditionellt ansvar för juridiska personer Straff eller särskild rättsverkan av brott? 46 7 LEGALITET VID STRAFFANSVAR FÖR JURIDISKA  Titel: Straffansvar och modern brottslighet – En idékritisk studie av straffansvar för juridiska personer. Utgivningsår: 2004. Omfång: 248 sid.
Borås anstalt adress

Inledning I Arbetsmiljöverkets rapport 2005:1, Internkontroll av arbetsmiljön och systematiskt arbetsmiljöarbete i brottmålsdomar 1995–2004, granskas 503 domar från tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Häftad, 2004. Den här utgåvan av Straffansvar och modern brottslighet är slutsåld.

föreläggande eller förbud för att tvinga fram åtgärder för arbetsmiljön, riktas beslutet mot den juridiska eller fysiska person som driver verksamheten.
Första hjälpen häst

Straffansvar för juridiska personer sistema förvaring
noble team statue
can alder wood be painted
avtalspension historia
kvarskrivning lag
kassa lada

Juridiska föreningens tidskrift

Inget brott utan straff?