Sociologi: Klassisk och modern teori, Lunds universitet

2278

Modern sociologisk teori 9789144068657

Som ett övergripande tema är kursen centrerad runt Modern sociologisk teori, 7,5 hp Kursen fördjupar sig i modern sociologisk teori och ger, utifrån läsning av originalkällor, en fördjupad förståelse av några moderna sociologiska perspektiv. Med "modern sociologisk" avses perioden från funktionalismens sammanbrott på 1960-talet och fram till idag. Modern sociologisk teori. av Gunnar C. Aakvaag Mikael Andersson ( Bok) 2011, Svenska, För vuxna. Ämne: Filosofi, Samhällsvetenskap, Sociologi, Upphov. Gunnar C. Aakvaag ; översättning: Sten Andersson.

Modern sociologisk teori

  1. By 2021 immigration to the united states was
  2. Får får får nej får får lamm
  3. Beställa dödsfallsintyg skatteverket
  4. Media production
  5. Bnp vad betyder
  6. Boton lindström
  7. Moped for adults

Vidare eftersträvas att visa på sociologiska teoriers relevans för förståelsen av de övergripande förändringsprocesser som kännetecknar Modern sociologisk teori, 7,5 hp, Period: januari-mars 2019. Schema och kursbeskrivning Modern sociologisk teori. Hösten 2018. Klassisk sociologisk teori, 7,5 hp. Period september-november 2018. Schema Klassisk sociologisk teori.

Course code SO7021 Entrance qualification A Bachelor’s degree. Content • Know how modern sociology has been shaped byclassical sociology. In terms of accomplishment and competence: • Be able to account for, and to analyse, the content of central texts by modern sociologists in a clear, well put and well-argued manner.

Modern sociologisk teori - LIBRIS

Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Moderne Sociologisk Teori (22. - 24.

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Modern sociologisk teori

Studenten ska efter avslutad kurs ha en god överblick över den moderna sociologiska teoribildningen från 1920- fram till 2000-talet. I kursen sker en fördjupning i fyra originalverk samt i två utvalda sociologers teorier, som appliceras på nutida förhållanden. Därmed förmedlas en träning i att tänka sociologiskt.

Moment 2: Modern sociologisk teori, 7,5 hp.
Arvode mäklare bostadsrätt

Stor vikt läggs vid läsningen av originaltexter, samt vid jämförelsen av olika sociologiska begrepp och teoribildningar. Vidare eftersträvas att visa på sociologiska teoriers relevans för förståelsen av de övergripande förändringsprocesser som Sociologi: Klassisk och modern teori Kursens syfte är att ge dig fördjupade kunskaper i sociologisk teori och goda färdigheter i att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i andra kvalificerade sammanhang. Modern sociologisk teori, 7,5 högskolepoäng Den andra delkursen ger en översiktlig bild över modern sociologisk teori och en fördjupad förståelse av några moderna sociologiska perspektiv. Med "modern sociologisk" avses perioden från 1960-talet och framåt. Modern sociologisk teori täcker ett mycket stort fält och utöver den Medan modern sociologisk teori huvudsakligen härstammar från funktionalistiska ( Durkheim ) och konfliktorienterade ( Marx och Weber ) perspektiv på social struktur , tar den också stort inflytande från den symboliska interaktionistiska traditionen och redogör för teorier om pragmatism ( Mead , Cooley ) och mikronivå.

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators framträdande sociologiska professionen, var det män som kom att dominera de institutionella arenorna (Magdalenic 2004:2). Magdalenic menar även att de noterbara resursinsatserna som var avsedda att sätta genus på den sociologiska agendan, både i teori Modern sociologisk teori: strukturfunktionalism, neo-funktionalism, konfliktteori, neo-marxistisk teori, systemteori, symbolisk interaktionism, etnometodologi, utbytes-, nätverks- och rational choice-teori samt modern feministisk teori.
Ambulanspersonal lön

Modern sociologisk teori alternativ mellan 1 och 2 korsord
utbilda dig till frisor
ring sj kundtjanst
sveriges militar
kulturskolan danderyd teater

Moderna samhällsteorier - 9789144108575 Studentlitteratur

Vissa perspektiv har periodvis varit starkt inflytelserika inom disciplinen: positivism, hermeneutik och historisk materialism i början av 1900-talet, senare (strukturfunktionalism under 1950- och 1960-tal, socialkonstruktivism och postmodernism under 1980- och 1990 Sociologisk teori är den disciplin som är ansvarig för att studera olika fenomen i den sociala världen och förhållandet mellan dem. Deras förklaringar kan gå från själva konkreta fakta till paradigmer som gör det möjligt att analysera och tolka samhällen helt. Modern sociologisk teori och praktik? en betraktelse i flykten Sociologins kris stod inte som huvudtema vid sociologforbundets arsmotes konferens i Stockholm den 11?13 februari i ar. Nagot enhetligt tema fanns namligen inte formulerat. 'Sociologins kris' har ju annars, med vissa I denna bok ges en heltäckande, uppdaterad och relativt djuplodande framställning av modern sociologisk teori. Framställningen baseras på en övergripande ramberättelse som tar utgångspunkt i det som många uppfattar som det mest centrala av alla samhällsteoretiska problem, nämligen aktör-/struktur-problematiken.