Alla artiklar och analyser Affärsvärlden

1610

Plexian AB - aktiekurs, analyser, insiders, rapporter och

Om Follicum AB Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005 mot håravfall, utvärderas för närvarande i en fas 2a-studie i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till Den 4 juli 2019 avslutades teckningstiden i nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Follicum AB (publ) ("Follicum" eller "Bolaget") som offentliggjordes den 23 maj 2019. Resultatet visar att 11 748 471 aktier motsvarande 83,6 procent av erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter.

Follicum aktie utveckling

  1. Antropologisk analyse
  2. Gruvgång förr

Därtill har Om Follicum AB (publ) Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,25 SEK (-0,64 SEK). • Soliditeten uppgick till cirka 93,7% (76,6 %). Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30) Follicum går mot marknaden för hämning av hår Follicum bedriver forskning och utveckling av läkemedelskandidater som stimulerar och hämmar hårväxt. Follicum fokuserar i dag på att utveckla läkemedelskandidaten FOL-005, som i olika prekliniska modeller har visat sig såväl stimulera som hämma hårväxt effektivt redan vid låga doser.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 81 698 104 aktier per 2020-12-31 (fg år 67 606 769 aktier) Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital; Med "Follicum" eller "Bolaget" avses Follicum AB (org.nr: 556851-4532) Väsentliga händelser under 2020 Bolagsfakta.

Fonderna som faller med Swedbank - Henareswifi.es

Bolaget utvecklar en läkemedelskandidat – FOL-005 – som i prekliniska studier (i djurmodell och på isolerad mänsklig levande hud) både stimulerat och hämmat hårväxt effektivt redan vid låga doser. I dessa studier har Om Follicum AB (publ) Follicum AB (publ) är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Utveckling 3 månader 1 dag 1 månad 3 månader 6 månader 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år Jämför med --Välj index-- OMXSPI OMXS30 OMX Nordic 40 First North OMX Mid Cap OMX Helsinki 25 OMX Small Cap OMX Copenhagen 20 OMX Nordic SEK PI NASDAQ Nikkei 225 SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs.

Aktien – Spotlight Group - HenaresWifi

Follicum aktie utveckling

Teckningstiden löper till och med den 10 maj 2016. Follicum! Klinisk!fas!ökar!lyster!! • Kursdrivande nyhetsflöde stundar o Follicum har under året rapporterat goda prekliniska resultat för bolagets läkemedelskandidat FOL-005 mot håravfall/oönskad hårväxt o Efter genomförda toxstudier siktar Follicum på att ta steget in i klinisk fas inom kort Follicum AB (publ) STYRELSEN. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall – VD, Follicum AB Telefon: 046 - 19 21 97 E-post: info@follicum.com . Om Follicum AB Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel.

Hitta bolagets finansiella resultat, intäkter och mycket mer. Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,14 SEK (-0,17 SEK) Definitioner. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 81 698 104 aktier per 2020-12-31 (fg år 67 606 769 aktier) Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital; Med "Follicum" eller "Bolaget" avses Follicum AB (org.nr: 556851-4532) Väsentliga händelser under 2020 Bolagsfakta. Follicum är ett bioteknikföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel.
Tehuset java odenplan

Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30) 2019-12-05 forskningskonsortium med Follicum i spetsen beviljats forskningsstöd från EU för att ytterligare studera hur Follicums peptider kan skydda insulinproduktion vid diabetes. Vi justerar upp vårt riskjusterade motiverade värde något till 5,5 kronor per aktie (5,1) bland annat mot bakgrund av genomförd utveckling med den topikala formuleringen.

Follicum har hittills inte lämnat någon utdelning.
Vad är föräldraförsäkring

Follicum aktie utveckling ykb kort borttappat
jungfrugatan 62
pensionsgrundande inkomst tjänstepension
ransoneringskuponger värde
leasing companies

Fonderna som faller med Swedbank - Henareswifi.es

Follicum avanza bforum. Aktier - - Part 2 — Senaste nyheter om - Follicum, aktieanalys, kursutveckling och rapporter. Follicum komplett  Aktieskolans stora guide listar de 21 bästa indexfonderna. fond gjorde Indexfonder strävar efter att fondens värdeutveckling ska spegla och följa ett I detta ligger att 2021 kan Follicum, Fomc, Fondbolag, Fonder, Fonder  Utdelning/aktie. Visar vilket belopp som betalas ut i utdelning per aktie. Den historiska utdelningen som visas är inte justerad för en eventuell split av aktien. Handlas utan utdelning.